Alkusammutuskoulutus

Alkusammutus on osa tulipalon sammuttamisen ketjua. Tuloksellinen toiminta tulipalon alkuhetkillä on tehokkain tapa estää tulipalon leviäminen. Ihmisten alkusammutustaitojen kehittämisellä on merkittävä taloudellinen, henkinen ja kulttuurinen tehtävä.

Alkusammutuskoulutuksen saa vuosittain n. 200.000 henkilöä. Koulutuksia järjestää monen tyyppiset organisaatiot, joiden kouluttajilla on erilaisia taustoja. Tästä johtuen harjoitukset ovat monimuotoisia ja sisällöllisiä. Alkusammutuskoulutuksia järjestää arviolta 1650 kouluttajaa.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Palopäällystöliitto ovat yhteistyössä Pelastusopiston ja Helsingin Pelastuskoulun asiantuntijoiden kanssa kehittäneet yhteisen alkusammutuskoulutus-konseptin.

Valtakunnallisen alkusammutuskoulutus-konseptin tavoitteena on kehittää alkusammutuskoulutuksen laatua, lisätä koulutuksen turvallisuutta ja parantaa sen vaikuttavuutta. Lisäksi yhteisen koulutusohjelman myötä lisätään koulutuksen haluttavuutta ja sitä kautta alkusammutustaitojen lisääntymistä.

Koulutusrunko:

Turvallisuuskulttuuri

Tulipalon kehittyminen

Savunmuodostus

Kohteeseen tutustuminen

  • Kiinteistön omat sammutuslaitteistot
  • Turva- ja merkkivalolaitteistot
  • Savunpoistolaitteet
  • Kiinteistön paloturvallisuus
  • Osastointi
  • Sammutuskalusto
  • Hätäilmoituksen tekeminen
  • Toiminta tulipalotilanteessa
  • Sammutusharjoitus

Kurssi saadaan mahdollisimman tehokkaaksi asiakkaan omissa tiloissa, jolloin kiinteistön paloturvallisuus tulee tutuksi. Koulutuksen kesto on 4 tuntia.

KATSO SEURAAVAT AVOIMET KOULUTUKSET