Paloturvallisuus

Savunpoistoluukut

Savunpoistoluukkujen ja -puhaltimien tarkoituksena on ylläpitää savusta vapaat vyöhykkeet, kuten poistumisreitit turvallisina kulkuväylinä. Lisäksi savunpoistolaitteiden avulla poistetaan palonaikaisesta tilasta palokaasuja, jolloin saadaan jäähdytettyä ilmaa pyrkien estämään savukaasujen muodostumista.

Savunpoistolaitteet on kojeistettava, huollettava sekä tarkastettava kerran vuodessa, 20% laitteiden kokonaismäärästä.

Meillä on laitehuolloista, huolloista, asennuksista ja kojeistuksista vankka kokemus takanaan. Henkilöstömme on huoltanut laitteita 1980 luvulta saakka, joten kokemusta löytyy yli 10.000 laitteen huolloista.

 Tarkastuspöytäkirjat

Kojeistuksista laaditaan tarkastuspöytäkirjat, jotka toimitetaan kunnan pelastuslaitokselle ja asiakkaalle.

Sijaintikaavio

Laadimme tarvittaessa laukaisukeskuksen yhteyteen savunpoistosijaintikaavion.

Sammutinhuolto

Suoritamme käsisammuttimien tarkastuksia omassa toimipisteessämme tai asiakkaan luona. Asiakkaan luona tehtävä tarkastus ei alenna kohteen suojaustasoa edes tarkastuksen aikana. (koskee kaikkia TUKESIN luettelossa olevia käsisammuttimia)

Käsisammuttimen tarkastusvälit

Käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta mikäli sammutinta säilytetään sisätiloissa stabiileissa olosuhteissa, lämpöisessä ja kuivassa tilassa. Käsisammuttimet tarkastetaan yhden vuoden välein, mikäli sammutin on alttiina kosteudelle, tärinälle tai lämpötilaeroille. Ensimmäisen tarkastuksen ajankohta määräytyy käsisammuttimen valmistusajankohdasta.

Amline Ky on Tukesin hyväksymä käsisammutinhuolto- ja tarkastusliike.

Palokatkoasennukset

Käytössämme on useita eri palokatkoratkaisuja, erilaisia tiloja ja rakenteita varten. Asentajamme ovat koulutettuja alansa ammattilaisia.

PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON

Yleiset vaatimukset
Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen
rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien
helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi.

Pikapalopostit

Pikapalopostit ovat osa rakennuksen suojaustasoa. Pikapalopostien tarkastuksista on laadittu erillinen standarni (SFS-EN 671-3) ja vakuutusyhtiöiden suojeluohje, niillä pyritään varmistamaan laitteiden toimivuus mahdollisen tulipalotilanteen varalta. Letkut haurastuvat ajan myötä ja venttiilit likaantuvat. Pikapalopostit tulee tarkastaa vuoden välein ja koeponnistaa joka viides vuosi.