Palokatkoasennukset

Palokatko

Palokatko BarraFlame palokatkotuotteilla

Käytössämme on useita eri palokatkoratkaisuja, erilaisia tiloja ja rakenteita varten. Asentajamme ovat koulutettuja alansa ammattilaisia.

Rakennus tulee yleensä jakaa palo-osastoihin palon ja savun leviämisen
rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja sammutustoimien
helpottamiseksi sekä omaisuusvahinkojen rajoittamiseksi. Palokatko on sähköjohtojen- putkien, tai muiden teknisten järjestelmien palotekninen tiivistys läpäistävän rakenteen palo-osastointia vastaavaksi. Tiivis palokatko estää tulipalon syttyessä liekkien, kuumuuden ja savukaasujen leviämisen läpivientien kautta.

Amline hoitaa palokatkot ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti.

Soita: 050-4943433