Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelma on laadittava (Valtioneuvoston asetus 787/2003)

  • asuinkiinteistöihin joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa sekä
  • yrityksiin ja laitoksiin joissa työntekijöiden ja asiakkaiden samanaikainen määrä on yleensä 30 tai enemmän.

Pelastussuunnitelmiemme pohjat on tehty yhteistyössä pelastusviranomaisten ja alan asiantuntijoiden kanssa. Pelastussuunnitelman laatiminen tehdään aina räätälöitynä kulloisenkin asiakkaan eritystarpeet huomioiden ja yhteistyössä asiakkaan eli suunnitelman loppukäyttäjän kanssa.