Poistumisharjoitus

Poistumisharjoituksessa harjoitellaan rakennuksen tyhjäntämistä kriisitilanteessa, esim. tulipalossa. Ennen poistumisharjoitusta tutustutaan kohteeseen ja käydään turvallisuushenkilöstön kanssa läpi poistuminen sekä tarvittaessa koulutetaan turvallisuusorganisaatio. Lisäksi käydään palautekeskustelu poistumisharjoutuksen jälkeen ja tarvittaessa toistetaan poistumisharjoitus. Henkilöstön sitouttamista turvallisuusharjoitukseen voimistetaan osallistujille jaettavalla Poistumisturvallisuusoppaalla.