Putoamissuojaimet

Putoamissuojaimet estävät putoamisen korkealta tai pysäyttävät sen turvallisesti. Putoamisvaarallisissa töissä on käytettävä putoamissuojaimia. Vaarallisia kohteita rakennus- ja asennustöissä ovat yli kaksi metriä korkeat kaiteettomat paikat. Töiden teko ja toimenpiteet onnettomuuden varalle on suunniteltava aina etukäteen.

Kokovaljas. Kokovaljasta käytetään kun riskinä on vapaa putoaminen. Valjaan yhteydessä käytetään vaimenninta, joka pehmentää pysäytyksessä syntyvän vaarallisen nykäyksen. Rakennustöissä käytetään kokovaljasta. Teleskooppi- ja nivelpuominosturin henkilönostokorissa työntekijän on käytettävä henkilökohtaisia putoamissuojaimia.

Vaimennin. Vaimennin rajoittaa putoamisen pysäyttämisessä syntyvää nykäysvoimaa. Vaimentimia on sekä erillisiä, että laitteiden yhteyteen rakennettuja.

Tuki- ja varmistusvyö. Tukivyö on selkänojallinen vyö, jonka varaan voidaan nojautua työn aikana. Tukivyössä on vähintään 2 köyden kiinnitintä ja enintään 2 metrin pituinen tukiköysi tai hihna. Varmistusvyö on samankaltainen kuin tukivyö, mutta siinä ei välttämättä ole selkätukea. Kiinnityslenkkejä voi olla vain yksi ja köyden pituus on rajoittamaton. Köyden pituus on aina säädettävissä.

Muut putoamissuojaimen osat. Muita suojainjärjestelmän osia ovat liitosköydet, kelautuvat tarraimet, liukutarraimet, laskeutumislaitteet, tarraimet kiinteässä johteessa ja erilaiset kiinnityslaitteet.
Ensisijaisena torjuntakeinona käytetään vaaran poistamista rakenteellisilla keinoilla, kuten suojakaiteilla. Katolla tulisi olla turvakiskojärjestelmä tai kiinnityspiste köyden kiinnitystä varten. Ankkuripisteen pitää kestää 1000 kg kuormaa.

Valinta

On tärkeää valita suojaimet riskinarvioinnin perusteella, selvitä aluksi
– mahdollinen putoamisvaara
– käyttökohteessa tarvittavat suojaimet.

Käyttö ja koulutus

– noudata valmistajan käyttöohjetta
– tee onnettomuuden varalle pelastussuunnitelma
– harjoittele käyttöä.

Merkintä

– CE-merkintä
– standardin numero
– valmistajan nimi tai tunnus
– suojaintyyppi
– valmistusvuosi, sarjanumero
– ilmoitetun laitoksen tunnusnumero (esim. 0403).

Huolto ja tarkastus

Tarkista putoamissuojain perusteellisesti vähintään kerran vuodessa. Suorita huolto valmistajan käyttöohjeen mukaisesti.

Putoamissuojainten pätevät tarkastajat

Työterveyslaitos kouluttaa putoamissuojainten tarkastajia säännöllisesti. Lista pätevistä tarkastajista on saatavilla Työterveyslaitoksesta.

Lähde: Työterveyslaitos www.ttl.fi