Turvallisuusneuvonantaja

Turvallisuusneuvonantajakoulutus

Koulutus valmentaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestämään viralliseen ADR-sopimusvaltioiden laajuiseen Turvallisuusneuvonantaja perustutkintoon ja täydennystutkintoon. Turvallisuusneuvonantajakurssilla käydään läpi keskeiset asiat Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä lakikoelman sisällöstä. Kurssi valmentaa turvallisuusneuvonantaja tutkintoon (lkt 1-9). Turvallisuusneuvonantajakoulutuksessa perehdytään käytännönläheisesti Vaarallisten aineiden kuljetukset tiellä lakikokoelman rakenteeseen ja kirjan käyttöön harjoitusten avulla.

Turvallisuusneuvonantajaksi nimettävältä tulee olla kirjallinen suostumus tehtävään ja hänellä tulee olla tuntemus yrityksen toiminnasta. Turvallisuusneuvonantajaksi voidaan nimetä yrityksen työntekijä, johtaja tai omistaja taikka yrityksen ulkopuolinen henkilö. Neuvonantajalla tulee olla tosiasialliset edellytykset hoitaa hänelle säädetyt tehtävät.

Koulutus järjestetään Tattarinsuolla osoitteessa Jarrutie 1. Koulutuksen kesto 3 pv. KATSO SEURAAVAA KOULUTUKSET tai ota yhteyttä: aki.miikkulainen@amline.fi tai puh. 050-4943433.

Tutkinto

Kokeessa selvitetään, onko kokelaalla tiedot kyseistä kuljetusmuotoa koskevista säädöksistä sekä turvallisuusneuvonantajan tehtävistä. Asetuksen 27.3.2002/274 liitteessä 2 on mainittu turvallisuusneuvonantajan kokeeseen liittyvät aiheet. Lisäksi tehdään kysymyksiä liittyen turvallisuusneuvonantajan tehtäviin.(Katso asetus 27.3.2002/274 liite 1). Täydennyskoe on rakenteeltaan samanlainen kuin peruskoe. Se painottuu pääasiassa todistuksen voimassaoloaikana muuttuneisiin määräyksiin.

Ilmoittautuminen TNA:n perus- ja täydennystutkintoon