Väestönsuojan tiiveyskoe

Uusittu pelastuslaki ei enää edellytä pelastuslaitoksia tekemään väestönsuojan tiiveyskokeita. Väestönsuojan omistajan on huolehdittava suojan sekä sen laitteiden ja varusteiden jatkuvan käyttökunnon säilyttämisestä. Väestönsuoja tulee tarkastaa vuoden välein ja tiiveyskoe täytyy suorittaa 10 vuoden välein. Määräykset tulevat sisäasiainministeriön asetus väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 10.5.2011/506

Väestönsuojan tarkastajamme suorittavat pelastustoimen mukaiset tarkastukset, mukaan lukien väestönsuojan tiiveyskoe. Tehdystä tiiveyskokeesta toimitetaan pöytäkirja paikalliselle pelastuslaitokselle sekä laminoitu kappale väestönsuojaan. Kaikki tarkastajamme ovat suorittaneet väestönsuojan tarkastajan kurssin Kuopion Pelastusopistolla.

Suoja tulee voida kunnostaa väestönsuojana käytettäväksi 72 tunnin kuluessa viranomaisen antamasta päätöksestä. Laitteiden toimintakunnossa pitäminen edellyttää säännöllistä huoltoa ja tarkastusta. Tarvittavat huolto ja tarkastustoimenpiteet suoritetaan laitteen valmistajan käyttö- ja huolto-ohjeen vaatimalla tavalla. Tarkastukseen kuuluu myös väestönsuojassa olevien lakisääteisten varusteiden tarkastus.

Meiltä saa myös väestönsuojan ylläpitopalvelun. Amline:n väestönsuojan tarkastaja suorittaa vuosittain väestönsuojan vuositarkastuksen ja laatii tarkastuspöytäkirjan. Väestönsuojan ylläpitopalvelu on vaivaton ja helppo ratkaisu suojien ylläpitoon. Tarvittaessa opastamme väestönsuojan hoitajan suorittamaan väestönsuojan vuosihuollon ja laatimaan tulostamamme vuosihuoltopöytäkirjan.

Kokemus luo turvaa ja sitä meiltä löytyy jo yli 300 kohteen osalta.

Artikkeli: VÄESTÖNSUOJAN KUNNOSTUSTYÖT – mistä on kysymys?

Kysy myös tarjousta väestönsuojan materiaaleista. Soita 050-4943433.

155143

Materiaalia:

Väestönsuojan vuosihuoltopöytäkirja

SMA väestönsuojien teknisistä vaatimuksista

Mainio opinnäytetyö: Tinja Hännikäinen, Väestönsuojien tarkastuskortisto