VSS muuttuneet vaatimukset

MUUTTUNEET VAATIMUKSET

1. (12 §) Väestönsuojan kunnossapitäminen ja tarkastaminen on nyt omistajan vastuulla. Uudet suojat kuten ennen (viranomaiset) tarkastus ja neuvonta

2. (71 § 2 mom.) Velvoitteen raja nostettiin huomattavasti ja samalla tuli kaksi eri ryhmää.

– 1200 m2 yleisesti

– 1500 m2 teollisuus-, tuotanto-, varasto- ja kokoontumisrakennust

3. (71 § 2 mom.) Rakentamisvelvollisuutta ei synny jos, tontilla on ennestään riittävästi nykyiset vaatimukset täyttäviä suojapaikkoja.

4. (72 §) Väestönsuoja on kunnostettava muutos- ja korjaustyön yhteydessä soveltuvin osin nykyisten määräysten vaatimusten mukaan. Erityisesti hiekkasuodattimilla varustetut väestönsuojat.

5. (73 §) Olemassa olevan rakennuksen kerrosalaa lisäävää osaa, ei oteta laskuihin mukaan kellarissa tai ullakolla

6. (75 § 1 mom.)   Vapautusta myöntäessään AVI:n tulee kuulla pelastuslaitosta ja kunnan rakennusvalvontaviranomaista

7. (75 § 1 mom.) AVI voi myöntää määräajaksi vapautuksen väestönsuojan rakentamisesta

8. (75 § 1 mom.) AVI:n vapautuksen perusteena kohtuuttomat kustannukset olisivat 4 % rakentamisen kustannuksista

9. (75 § 1 mom.) Väestönsuojan rakentaminen ilman suuria teknisiä vaikeuksia ei käy päinsä.

10. (75 § 2 mom.) Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi myöntää poikkeuksen sisäasiainministeriön asetuksella säädetyistä teknisistä vaatimuksista (kuten vanhassa)

11.(75 § 2 mom.) valtioneuvoston asetuksella väestönsuojalle säädetystä koko- ja sijaintivaatimuksesta, (ei muista)

12. (75 § 3 mom.) Sisäasiainministeriö voi kunnan hakemuksesta myöntää vapautuksen väestönsuojien rakentamisesta tietyllä alueella