Linja-auton käsisammutin

Tieliikennelain 97 §:ssä tarkoitettujen linja-autossa olevien sammuttimien on oltava
sammutusteholtaan yhteensä vähintään kahta teholuokan 43A 233BC käsisammutinta vastaava. Vaatimuksen voi täyttää kahdella tai useammalla käsisammuttimella, joista vähintään yksi soveltuu moottoritilassa olevan palon sammuttamiseen.
Linja-autossa, joka on hyväksytty kuljettajan lisäksi enintään 22 matkustajalle tai
joka on varustettu E-säännössä n:o 107 säädetyt vaatimukset täyttävällä palontukahdutusjärjestelmällä, on edellä määrätystä poiketen oltava sammutusteholtaan
vähintään teholuokan 43A 233BC käsisammutinta vastaava käsisammutin.
Käsisammuttimen voi korvata kahdella tai useammalla käsisammuttimella, jotka yhteensä täyttävät edellä tarkoitetut vaatimukset.
Käsisammuttimen käyttö- ja sammutusominaisuuksien sekä niiden perusteella
sammuttimeen tehtävien merkintöjen tulee olla voimassaolevan eurooppalaisen
standardin EN 3-7 tai muun vastaavan vaatimustasoisen standardin tai teknisen
erittelyn mukaisia.
Käsisammuttimen on sovelluttava –30° C:n tai kylmemmässä lämpötilassa käytettäväksi ja oltava ajoneuvopalojen sammutukseen soveltuva.
Käsisammutin on tarkastettava asianmukaisesti enintään vuoden välein.