Pikapalopostit

Pikapalopostit ovat osa rakennuksen suojaustasoa. Pikapalopostien tarkastuksista on laadittu erillinen standarni (SFS-EN 671-3) ja vakuutusyhtiöiden suojeluohje, niillä pyritään varmistamaan laitteiden toimivuus mahdollisen tulipalotilanteen varalta. Letkut haurastuvat ajan myötä ja venttiilit likaantuvat. Pikapalopostit tulee tarkastaa vuoden välein ja koeponnistaa joka viides vuosi.